ÖVERSIKT

Fysioterapi försöker ta itu med sjukdomar eller skador som begränsar en persons förmåga att flytta och utföra funktionella aktiviteter i deras dagliga liv och använder en persons historia och fysiska undersökningar för att komma fram till en diagnos och upprätta en förvaltningsplan och vid behov införliva resultaten av laboratorie- och bildstudier som röntgenbilder, CT-scan eller MR- fynd. Elektrodiagnostisk testning (t ex elektromyogram och test av nervledningshastighet) kan också användas

TA HAND OM DIN KROPP OCH LÅT OSS

HJÄLPA DIG

Dagens skador på rörelseapparaten beror oftast på att vi rör oss för lite,

inte för mycket. Kroppen är gjord för att användas aktivt dagligen, och vi

pratar inte om att gå från soffan till TVn eller från kontorsstolen till

fikabordet.

FÖREBYGG GENOM TRÄNING,

RÄTTA TILL GENOM ÖVNING OCH

BEHANDLING

OMT Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialområde inom sjukgymnastiken. Man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i leder, rygg, muskler och nerver.
AKUPUNKTUR Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina.  Akupunktur har sin givna plats som en behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik Norra Esplanaden 6 733 38  Sala 0224-14925 0224-15835 info@esplanadens.se  (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

På Esplanadens sjykgymnastik kan vi hjälpa dig komma igång med ett program som passar

dig, oavsett vilken status din kropp befinner sig i. Vi anpassar övningar, träning och behandling

till nuläget och utvecklar åtgärderna allt eftersom du blir rörligare, starkare och orkar mer.

MÅ BRA - ORKA MER -

TYCK BÄTTRE OM DIG SJÄLV

Fysiskt och psykiskt välbefinnande hänger nära ihop. Om du bryr dig om din kropp belönar den dig med ett välbefinnande, som sedan hjälper

dig att bry dig ännu mer om din kropp. En positiv spiral.

ÖVERSIKT

Fysioterapi försöker ta itu med sjukdomar eller skador som begränsar en persons förmåga att flytta och utföra funktionella aktiviteter i deras dagliga liv och använder en persons historia och fysiska undersökningar för att komma fram till en diagnos och upprätta en förvaltningsplan och vid behov införliva resultaten av laboratorie- och bildstudier som röntgenbilder, CT-scan eller MR-fynd. Elektrodiagnostisk testning (t ex elektromyogram och test av nervledningshastighet) kan också användas
OMT Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialområde inom sjukgymnastiken. Man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i leder, rygg, muskler och nerver.
AKUPUNKTUR Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina.  Akupunktur har sin givna plats som en behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården

Dagens skador på rörelseapparaten beror oftast på att vi rör oss för

lite, inte för mycket. Kroppen är gjord för att användas aktivt

dagligen, och vi pratar inte om att gå från soffan till TVn eller från

kontorsstolen till fikabordet.

FÖREBYGG GENOM TRÄNING,

RÄTTA TILL GENOM ÖVNING OCH

BEHANDLING

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik, Norra Esplanaden 6 733 38  Sala 0224-14925 0224-15835 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

Fysiskt och psykiskt välbefinnande hänger nära ihop. Om du bryr dig

om din kropp belönar den dig med ett välbefinnande, som sedan

hjälper dig att bry dig ännu mer om din kropp. En positiv spiral.

MÅ BRA - ORKA MER -

TYCK BÄTTRE OM DIG SJÄLV

På Esplanadens sjykgymnastik kan vi hjälpa dig komma igång med

ett program som passar

dig, oavsett vilken status din kropp befinner sig i. Vi anpassar

övningar, träning och behandling

till nuläget och utvecklar åtgärderna allt eftersom du blir rörligare,

starkare och orkar mer.

TA HAND OM DIN KROPP OCH LÅT OSS

HJÄLPA DIG

ESPLANADENS SJUKGYMNASTIK
ESPLANADENS SJUKGYMNASTIK