AKUPUNKTUR

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Genom socialstyrelsens godkännande

1984 har akupunktur fått sin givna plats som en behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska

sjukvården.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Vid akupunktur sticks tunna sterila nålar in i särskilda akupunkturpunkter, belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När

sjukgymnasten vrider på nålen, stimuleras vävnaden man har stuckit i och närliggande nerver. Det uppstår en speciell känsla

som kan kännas pirrande, utstrålande, domnande eller som en stöt. Denna känsla, som kallas Deqi, är viktig för resultatet av

behandlingen och bör framkallas varje gång sjukgymnasten vrider på nålarna vilket vanligtvis sker en eller flera gånger under

varje behandlingstillfälle. Nålarna kan även stimuleras elektriskt, sk. elektroakupunktur. Svag ström kopplas till nålarna och Du

upplever antingen rytmiska muskelsammandragningar vid lågfrekvent stimulering eller en surrande känsla vid högfrekvent

stimulering. El-stimulering skall inte upplevas som smärtsam eller obehaglig

.

Nålarna placeras i det smärtande området. Vanligtvis använder man 5-10 nålar per behandling. Nålarna får sitta i 20-40

minuter och proceduren upprepas 1-2 gånger per vecka. Effekten av behandlingen märks oftast när behandlingen upprepats

några gånger och ibland först efter 6-8 behandlingar.

Akupunkturbehandling kräver inte bara upprepning utan också regelbundenhet. Ett för långt uppehåll kan medföra att

effekten minskar. Ibland kan förbättring inträffa efter avslutad behandling vilket möjligtvis beror på att akupunktur

stimuleringen har satt i gång reaktioner som kan fortsätta även sedan stimuleringen har upphört.

VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR DU BEHANDLAR MED AKUPUNKTUR?

Då nålar sticks in i akupunkturpunkterna skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen.

Därifrån går impulserna vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen och det ökade antalet impulser börjar hjärnan producera

olika ämnen t ex kroppseget morfin, sk endorfin som bl a bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen lokalt

där nålen sitter. Efter akupunkturstimuleringen upplevs ofta musklerna mycket avspända. Hur snabbt dessa reaktioner

kommer, är mycket individuellt och kan var en anledning till att effekten ibland kan dröja. Effekten av akupunktur liknar till stor

del de man kan se vid muskelarbete.

ÖVRIGT

Direkt efter en akupunkturbehandling kan man ibland känna sig trött eller upprymd. De symtom som behandlas kan också

förstärkas efter de första behandlingarna för att sedan minska.

För att uppnå bra behandlingsresultat är det viktigt att akupunktur används vid väl diagnosticerade tillstånd.

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

DITT VÄLBEFINNANDE - VÅR BELÖNING

följ oss på facebook

AKUPUNKTUR

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla

behandlingsmetod från Kina. Genom socialstyrelsens godkännande

1984 har akupunktur fått sin givna plats som en behandlingsmetod mot

smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Vid akupunktur sticks tunna sterila nålar in i särskilda

akupunkturpunkter, belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När

sjukgymnasten vrider på nålen, stimuleras vävnaden man har stuckit i

och närliggande nerver. Det uppstår en speciell känsla som kan kännas

pirrande, utstrålande, domnande eller som en stöt. Denna känsla, som

kallas Deqi, är viktig för resultatet av behandlingen och bör framkallas

varje gång sjukgymnasten vrider på nålarna vilket vanligtvis sker en

eller flera gånger under varje behandlingstillfälle. Nålarna kan även

stimuleras elektriskt, sk. elektroakupunktur. Svag ström kopplas till

nålarna och Du upplever antingen rytmiska muskelsammandragningar

vid lågfrekvent stimulering eller en surrande känsla vid högfrekvent

stimulering. El-stimulering skall inte upplevas som smärtsam eller

obehaglig.

Nålarna placeras i det smärtande området. Vanligtvis använder man 5-

10 nålar per behandling. Nålarna får sitta i 20-40 minuter och

proceduren upprepas 1-2 gånger per vecka. Effekten av behandlingen

märks oftast när behandlingen upprepats några gånger och ibland

först efter 6-8 behandlingar.

Akupunkturbehandling kräver inte bara upprepning utan också

regelbundenhet. Ett för långt uppehåll kan medföra att effekten

minskar. Ibland kan förbättring inträffa efter avslutad behandling vilket

möjligtvis beror på att akupunktur stimuleringen har satt i gång

reaktioner som kan fortsätta även sedan stimuleringen har upphört.

VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR DU BEHANDLAR MED AKUPUNKTUR?

Då nålar sticks in i akupunkturpunkterna skickas impulser via tunna

nerver från det behandlade området till ryggmärgen. Därifrån går

impulserna vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen och det

ökade antalet impulser börjar hjärnan producera olika ämnen t ex

kroppseget morfin, sk endorfin som bl a bidrar till att minska smärta.

Dessutom ökar blodcirkulationen lokalt där nålen sitter. Efter

akupunkturstimuleringen upplevs ofta musklerna mycket avspända.

Hur snabbt dessa reaktioner kommer, är mycket individuellt och kan

var en anledning till att effekten ibland kan dröja. Effekten av

akupunktur liknar till stor del de man kan se vid muskelarbete.

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik, Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

ÖVRIGT

Direkt efter en akupunkturbehandling kan man ibland känna sig trött

eller upprymd. De symtom som behandlas kan också förstärkas

efter de första behandlingarna för att sedan minska.

För att uppnå bra behandlingsresultat är det viktigt att akupunktur används vid väl diagnosticerade tillstånd.
följ oss på facebook

SJUKGYMNASTIK

ESPLANADENS SJUKGYMNASTIK