Johan

OMT-3 specialist, jag är legitimerade sjukgymnast med examen i OMT steg 2 + 3 samt vidareutbildning i idrottsmedicin. Jag har under lång tid arbetat med de lokala idrottsföreningarna i huvudsak med reahbilitering av idrottsskador och förebyggande. Detta gäller de flesta idrottsklubbarna men i synnerhet fotboll och innebandy.

Anna-Karin

OMT- specialist. Jag är

legitimerad sjukgymnast med

vidareutbildning OMT steg2

och 3 samt bl.a. akupunktur

och annan smärtlindring.

Heléne

Jag är certifierad massage

terapeut. Jag arbetar med

massage behandling

i syfte att nå avslappning i

spänd muskulatur och öka

välbefinnandet.

Jag är behjälplig med

träningsinstruktioner så att du

tränar effektivt med det du

behöver stärka.

Mia

Jag är certifierad massage

terapeut. Jag arbetar med

massage behandling

i syfte att nå avslappning i

spänd muskulatur och öka

välbefinnandet.

Jag är behjälplig med

träningsinstruktioner så att du

tränar effektivt med det du

behöver stärka.

Helena

OMT-3 specialist. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1995 med examen i ortopedisk manuell terapi steg 1-3 och har lång erfarenhet av att behandla besvär från rygg, nacke och andra leder. Behandlar med akupunktur sedan 1997. Har vidareutbildning inom bland annat beteendemedicin och nervmobilisering.

DITT VÄLBEFINNANDE - VÅR BELÖNING

Välkommen att kontakta oss:

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

Kirsten

Jag arbetar med administration

och sköter lokalerna.

följ oss på facebook

DITT VÄLBEFINNANDE - VÅR BELÖNING

Välkommen att kontakta oss:

Johan

OMT-3 specialist, jag är legitimerad sjukgymnast med examen i OMT steg 2 + 3 samt vidareutbildning i idrottsmedicin. Jag har under lång tid arbetat med de lokala idrottsföreningarna i huvudsak med reahbilitering av idrottsskador och förebyggande. Detta gäller de flesta idrottsklubbarna men i synnerhet fotboll och innebandy.

Anna-Karin

OMT- specialist. Jag är legitimerad

sjukgymnast med vidareutbildning

OMT steg2 och 3 samt bl.a.

akupunktur och annan smärtlindring.

Heléne

Jag är certifierad massage terapeut. Jag arbetar med massage behandling

i syfte att nå avslappning i spänd

muskulatur och öka välbefinnandet.

Jag är behjälplig med

träningsinstruktioner så att du tränar

effektivt med det du behöver stärka.

.

Mia

Jag är certifierad massage terapeut.

Jag arbetar med massage behandling

i syfte att nå avslappning i spänd

muskulatur och öka välbefinnandet.

Jag är behjälplig med

träningsinstruktioner så att du tränar

effektivt med det du behöver stärka.

Helena

OMT-3 specialist. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1995 med examen i ortopedisk manuell terapi steg 1-3 och har lång erfarenhet av att behandla besvär från rygg, nacke och andra leder. Behandlar med akupunktur sedan 1997. Har vidareutbildning inom bland annat beteendemedicin och nervmobilisering.

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik, Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

Kirsten

Jag arbetar med administration och

sköter lokalerna

följ oss på facebook

SJUKGYMNASTIK

ESPLANADENS SJUKGYMNASTIK