LASERBEHANDLING

Vi använder laser till en rad olika smärttillstånd.

Laser har en antiinflammatorisk effekt vid skador på cellen. Cellväggens genomsläpplighet ökar och

inflammatoriskt avfall transporteras bort.

Syresättning och cirkulation förbättras. Svullnader och ödem minskar, läkningen går snabbare.

Lämpliga diagnoser för laserbehandling är:

inflammationer i muskler, leder och senor

svullnader och ödem i skadad vävnad t.ex. diskbråck

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se
följ oss på facebook

LASERBEHANDLING

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik, Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

Vi använder laser till en rad olika smärttillstånd.

Laser har en antiinflammatorisk effekt vid skador på cellen.

Cellväggens genomsläpplighet ökar och inflammatoriskt avfall

transporteras bort.

Syresättning och cirkulation förbättras. Svullnader och ödem

minskar, läkningen går snabbare.

Lämpliga diagnoser för laserbehandling är:

inflammationer i muskler, leder och senor

svullnader och ödem i skadad vävnad t.ex. diskbråck

följ oss på facebook

SJUKGYMNASTIK

ESPLANADENS SJUKGYMNASTIK