OMT

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken (fysioterapin) som

diagnostiserar, förebygger och behandlar olika smärtproblem och funktionsstörningar i leder, muskler och nerver.

Metoden grundar sig på en helhetssyn på dig som patient. OMT-sjukgymnasten gör först en grundlig analys utifrån din

sjukdomshistoria och de fynd som framkommer vid den manuella undersökningen. Efter den kliniska bedömningen läggs en

individuell behandlingsplan upp i samråd med dig utifrån dina uppsatta mål, önskningar och förutsättningar. Behandlingen

kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, led- och nervmobilisering,

ledmanipulation och träning. Träningen är alltid individuellt anpassad utifrån dig och de besvär du söker för. Vi resonerar kring

din hållning, nuvarande träning och arbetsställning. I behandlingen ingår att ge dig kunskap om dina besvär så att du i

möjligaste mån ska kunna hantera och förebygga dina problem i framtiden.

OMT-sjukgymnaster har förutom sin treåriga högskoleutbildning en treårig specialistutbildning i OMT. Ortopedisk Manuell

Terapi kan till exempel rekommenderas vid huvudvärk, migrän, nackspärr, ryggskott, diskbråck, artros, ischias, meniskskador,

korsbandsskador, stukningar, muskelsträckningar whiplashskador, tennisarmbåge, domningar i armar med mera. Sveriges

OMT-utbildningsprogram är godkänt av IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists)

Läs mer

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se
följ oss på facebook

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde

inom sjukgymnastiken (fysioterapin) som diagnostiserar, förebygger

och behandlar olika smärtproblem och funktionsstörningar i leder,

muskler och nerver.

Metoden grundar sig på en helhetssyn på dig som patient. OMT-

sjukgymnasten gör först en grundlig analys utifrån din

sjukdomshistoria och de fynd som framkommer vid den manuella

undersökningen. Efter den kliniska bedömningen läggs en individuell

behandlingsplan upp i samråd med dig utifrån dina uppsatta mål,

önskningar och förutsättningar. Behandlingen kan bestå av

smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som

mjukdelsbehandling, led- och nervmobilisering, ledmanipulation och

träning. Träningen är alltid individuellt anpassad utifrån dig och de

besvär du söker för. Vi resonerar kring din hållning, nuvarande träning

och arbetsställning. I behandlingen ingår att ge dig kunskap om dina

besvär så att du i möjligaste mån ska kunna hantera och förebygga

dina problem i framtiden.

OMT-sjukgymnaster har förutom sin treåriga högskoleutbildning en

treårig specialistutbildning i OMT. Ortopedisk Manuell Terapi kan till

exempel rekommenderas vid huvudvärk, migrän, nackspärr, ryggskott,

diskbråck, artros, ischias, meniskskador, korsbandsskador, stukningar,

muskelsträckningar whiplashskador, tennisarmbåge, domningar i

armar med mera. Sveriges OMT-utbildningsprogram är godkänt av

IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical

Therapists)

Läs mer

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik, Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se
följ oss på facebook

SJUKGYMNASTIK

ESPLANADENS SJUKGYMNASTIK