TJÄNSTER

Sjukgymnaster hjälper personer som drabbats av skada, sjukdom eller funktionshinder genom rörelse och motion, manuell

terapi, utbildning och rådgivning.

De upprätthåller hälsan för människor i alla åldrar, som hjälper patienter att hantera smärta och förebygga sjukdom.

Arbetet bidrar till att uppmuntra utveckling och underlätta återhämtning, så att människor kan stanna kvar i arbete samtidigt

som de hjälper dem att vara oberoende av hjälpinsatser så länge som möjligt.

Vi erbjuder:

TRÄNING

OMT

LASERBEHANDLING

AKUPUNKTUR

MASSAGE

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se
följ oss på facebook

VÅRA TJÄNSTER

Sjukgymnaster hjälper personer som drabbats av skada, sjukdom eller

funktionshinder genom rörelse och motion, manuell terapi, utbildning

och rådgivning.

De upprätthåller hälsan för människor i alla åldrar, som hjälper

patienter att hantera smärta och förebygga sjukdom.

Arbetet bidrar till att uppmuntra utveckling och underlätta

återhämtning, så att människor kan stanna kvar i arbete samtidigt som

de hjälper dem att vara oberoende så länge som möjligt.

Vi erbjuder:

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik, Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

TRÄNING

OMT

LASERBEHANDLING

AKUPUNKTUR

MASSAGE

följ oss på facebook

SJUKGYMNASTIK

ESPLANADENS SJUKGYMNASTIK