TRÄNING

VIKTEN AV REGELBUNDEN TRÄNING

Din kropp behöver regelbunden stimulans av rörelser och träning. Handen på hjärtat hur många träningspass har du ångrat? Låt oss

därför hjälpa dig att komma igång för att;

Viktkontroll. Ju hårdare du tränar desto fler kalorier förbränner du. Muskelmassan ökar och därmed ökas förbränningen.

Minskad risk för hjärtsjukdomar. Träning ger en sänkning av det onda kolesterolet och en ökning av det goda kolesterolet.

Sänkt blodtryck.

Stärker immunförsvaret.

Bättre sömn.

Minskad skaderisk.

Träna i vår välutrustade träningshall

Tillsammans med en av oss utformar vi ett anpassat träningsprogram avsett bara för dig. Vi gör även tillsammans en genomgång av hur

de olika redskapen skall användas för att du skall få maximalt utbyte av din träning.

I träningslokalen har vi 25 olika träningsstationer. Träningsstationerna täcker in alla de moment och rörelser som krävs för att din kropp

skall tränas effektivt.

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se
följ oss på facebook

TRÄNING

KONTAKTA OSS

Esplanadens Sjukgymnastik, Norra Esplanaden 6 733 38 Sala 0224-14925 info@esplanadens.se (EJ tidbokningsärenden) http://www.esplanadens.se

VIKTEN AV REGELBUNDEN TRÄNING

Din kropp behöver regelbunden stimulans av rörelser och träning.

Handen på hjärtat hur många träningspass har du ångrat? Låt oss

därför hjälpa dig att komma igång för att;

Viktkontroll. Ju hårdare du tränar desto fler kalorier

förbränner du. Muskelmassan ökar och därmed ökas

förbränningen.

Minskad risk för hjärtsjukdomar. Träning ger en sänkning av

det onda kolesterolet och en ökning av det goda

kolesterolet.

Sänkt blodtryck.

Stärker immunförsvaret.

Bättre sömn.

Minskad skaderisk.

Träna i vår välutrustade träningshall

Tillsammans med en av oss utformar vi ett anpassat träningsprogram

avsett bara för dig. Vi gör även tillsammans en genomgång av hur de

olika redskapen skall användas för att du skall få maximalt utbyte av din

träning.

I träningslokalen har vi 25 olika träningsstationer. Träningsstationerna

täcker in alla de moment och rörelser som krävs för att din kropp skall

tränas effektivt.

följ oss på facebook

SJUKGYMNASTIK

ESPLANADENS SJUKGYMNASTIK